شنبه 2 شهریور 1398
کد خبر : 27540
آرام فتحی به دادگاه انقلاب مریوان احضار شد


ماف نیوز: آرام فتحی فعال مدنی از اهالی مریوان جهت ارائه‌ی آخرین دفاعیاتش در رابطه با اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی به دادگاه انقلاب مریوان فراخوانده شد.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ۲۷ مرداد ۱۳۹۸، “آرام فتحی” فعال مدنی از اهالی شهرستان مریوان جهت ارائه‌ی آخرین دفاعیاتیش در رابطه با اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی” به شعبه‌ی دوم دادگاه انقلاب این شهرستان احضار شد.

آرام فتحی


تلگرام ماف نیوز
فراخواندن وی به دادگاه، در رابطه با بازداشت او در تاریخ ۲۱ شهریور ۹۷ صورت گرفته است. آن زمان اتهام مطروحه علیه وی “تشویش اذهان عمومی” عنوان شده و پس از طی مراحل بازجویی، موقتا آزاد شده بود.
او یک بار دیگر هم در تاریخ ١۵ آذر ٩۵ با اتهامات “تبلیغ علیه نظام از طریق راه‌اندازی کمپینهای نە بە کشتار کولبران و نە بە جادەهای مرگ” بازداشت و پس از آزادی با تودیع وثیقە‌ی ۵٠ میلیون تومانی، روز ١١ بهمن ۹۵ به دو سال حبس محکوم شدە بود.
نهایتا روز یکشنبە ۴ شهریور ۹۷ در حکمی که از دادگاه تجدیدنظر به وی ابلاغ شد، در رابطه با اتهامات موردذکر تبرئه شده بود.
آقای فتحی همچنین پیش از آن در پرونده‌ای دیگر از بابت اتهام “خروج غیرقانونی از ایران” بە یک سال حبس کە بە مدت ٣ سال تعلیق شدە، محکوم شدە بود که این حکم همچنان باقی است.

+++++++++++++++++++
جهت همکاری با بخش فارسی ماف نیوز و یا به اطلاع رساندن موارد نقض حقوق بشری، میتوانید به تلگرام و یا ایمیل زیر پیام ارسال کنید:
info@mafnews.de
ارتباط با ادمین تلگرام:
https://t.me/mafnews2

تلگرام ماف نیوز
ارتباط با ادمین تلگرام؛
https://t.me/mafnews2
ایمیل؛
info@mafnews.de

نظرات : بخش نظردهی بسته شده است. لطفا از طریق ایمیل یا تلگرام اقدام کنید.