دوشنبه 5 شهریور 1397
کد خبر : 23251
آرام فتحی در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شد و حبس خبات شکیبا به جریمه تبدیل شد


ماف نیوز: آرام فتحی فعال مدنی از اهالی مریوان در دادگاه تجدید نظر سنندج از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام تبرئە شد. همزمان حبس سه‌ ماهه‌ی خبات شکیبا از سوی دادگاه کیفری به پرداخت وجه نقد تغییر کرد.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبە ٤ شهریور ۱۳۹۷، دادگاه تجدید نظر «آرام فتحی» فعال مدنی و نویسندە‌ی مریوانی، برگزار شده و نهایتا از اتهامات «تبلیغ علیه نظام از طریق راه‌اندازی کمپینهای نە بە کشتار کولبران و نە بە جادەهای مرگ» تبرئه شد.

«آرام فتحی»


تلگرام ماف نیوز
او از بابت این اتهام در تاریخ ١٥ آذر ماه ٩٥ بازداشت و پس از آزادی با تودیع وثیقە‌ی ٥٠ میلیون تومانی، روز ١١ بهمن ۹۵ به دو سال حبس محکوم شدە بود.
آقای فتحی همچنین پیشتر در پرونده‌ای دیگر از بابت اتهام «خروج غیرقانونی از ایران»، بە یک سال حبس کە بە مدت ٣ سال تعلیق شدە، محکوم شدە بود که این حکم همچنان باقی است.

«خبات شکیبا»


در خبری دیگر از همین شهر گزارش شده است که یک فعال مدنی به نام «خبات شکیبا» در روز ۳ شهریور ۹۷ به اتهام «شرکت در تجمعات غیرقانونی و راه‌اندازی مراسمات استقبال نوروز بدون اطلاع ارگانهای امنیتی»، از سوی شعبە‌ی ١٠٣ دادگاه کیفری در این شهر بە سه ماه حبس محکوم شد و سپس مقرر گردید که وی در ازای پرداخت یک میلیون و ٥٠٠ هزار تومان بە زندان نرود.
روز دوشنبە ١١ تیرماه، خبات شکیبا بە بازپرسی شعبە‌ی دوم دادگاه انقلاب سنندج احضار و نهایتا با قرار کفالت و به صورت موقت آزاد شدە بود.
+++++++++++++++++++
جهت همکاری با بخش فارسی ماف نیوز و یا به اطلاع رساندن موارد نقض حقوق بشری، میتوانید به تلگرام و یا ایمیل زیر پیام ارسال کنید:
info@mafnews.de
ارتباط با ادمین تلگرام:
https://t.me/mafnews_admin

تلگرام ماف نیوز
ارتباط با ادمین تلگرام؛
https://t.me/mafnews2
ایمیل؛
info@mafnews.de

نظرات : بخش نظردهی بسته شده است. لطفا از طریق ایمیل یا تلگرام اقدام کنید.