سه شنبه 26 آذر 1398
کد خبر : 28788
آزادی دو زندانی سیاسی کرد از زندان یزد بعد از ۲۳ سال حبس


ماف نیوز: دو زندانی سیاسی به نامهای والی درودی و عمر امامی پس از ٢۳ سال حبس از زندان یزد آزاد شدند. این شهروندان سال ۷۵ به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام بازداشت شدند و ابتدا به حبس ابد محکوم شده و بعدها حکمشان به ۲۵ سال حبس تغییر یافته بود.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سەشنبە ۲۶ آذر ۱۳۹۸، ”والی درودی“ و ”عمر امامی“ پس از موافقت دادستانی یزد و اطلاعات کرمانشاه از زندان یزد آزاد شدند.
تلگرام ماف نیوز
عمر امامی روز ٣ خرداد ۷۵ و والی درودی روز ٩ خرداد ۷۵ به اتهام اتهام “محاربە از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام” بازداشت و روز ٦ آذر همان سال از سوی دادگاه انقلاب کرمانشاه با همان اتهام به حبس ابد محکوم شدند.
این شهروندان ده سال از دوران محکومیتشان را در زندان دیزل آباد کرمانشاه به سر برده و سپس به زندان یزد تبعید شدند.
بعدها حکمشان از حبس ابد بە ٢٥ سال حبس تقلیل یافته بود.

والی درودی


عمر امامی


+++++++++++++++++++
جهت همکاری با بخش فارسی ماف نیوز و یا به اطلاع رساندن موارد نقض حقوق بشری، میتوانید به تلگرام و یا ایمیل زیر پیام ارسال کنید:
info@mafnews.de
ارتباط با ادمین تلگرام:
https://t.me/mafnews2

تلگرام ماف نیوز
ارتباط با ادمین تلگرام؛
https://t.me/mafnews2
ایمیل؛
info@mafnews.de

نظرات : بخش نظردهی بسته شده است. لطفا از طریق ایمیل یا تلگرام اقدام کنید.