شنبه 9 اسفند 1399
کد خبر : 33514
آزادی موقت سه شهروند بازداشتی از یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در ارومیه


ماف نیوز: سه شهروند بازداشتی اهل شهرستان پیرانشهر به نامهای رحمان دریازی، طه آتش‌افراز و پشتیوان نبی‌زرگتن با تودیع وثیقه آزاد شدند. این افراد به صورت جداگانه در بهمن‌ماه و دی‌ماه سال جاری به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام بازداشت شده بودند.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته سه شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل پیرانشهر به نامهای “طه آتش‌افراز”، “رحمان دریازی” و “پشتیوان نبی زرگتن” پس از اتمام مراحل بازجویی موقتا با تودیع وثیقه از یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در ارومیه آزاد شدند.
تلگرام ماف نیوز
اتهام مطروحه علیه این شهروندان “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” عنوان شده است.
از این افراد، روز یکشنبه ۱۹ بهمن‌ ۹۹، طه آتش‌افراز اهل کهنه‌خانه پیرانشهر و روز سه‌شنبه ۳۰ دی‌ماه هم دو شهروند دیگر به نامهای رحمان دریازی اهل روستای پسوه از توابع شهرستان پیرانشهر و پشتیوان نبی زرگتن ۳۷ ساله، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در ارومیه منتقل شده بودند.
آن زمان بازداشت ایشان، بدون ارائه‌ی حکم قضایی و همراه با ضرب و شتم صورت گرفته بود.
این شهروندان تا قبل از درخواست وثیقه نتوانسته بودند با خانواده‌‌هایشان ارتباط برقرار کنند و به وکیل هم دسترسی نداشته‌اند.

رحمان دریازی


پشتیوان نبی زرگتن


طه آتش‌افراز


+++++++++++++++++++
جهت همکاری با بخش فارسی ماف نیوز و یا به اطلاع رساندن موارد نقض حقوق بشری، میتوانید به تلگرام و یا ایمیل زیر پیام ارسال کنید:
info@mafnews.de
ارتباط با ادمین تلگرام:
https://t.me/mafnews2

تلگرام ماف نیوز
ارتباط با ادمین تلگرام؛
https://t.me/mafnews2
ایمیل؛
info@mafnews.de

نظرات : بخش نظردهی بسته شده است. لطفا از طریق ایمیل یا تلگرام اقدام کنید.