چهارشنبه 6 بهمن 1395
کد خبر : 13847
آزار و‌ اذیت کولبران در سقز و مصادره ی اموال


ماف نیوز: نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در شهرستان سقز اقدام بە تیراندازی به سوی کولبران کرد نموده و سپس اقدام به کشتن اسب و قارهای انها نمود و اموال آنها را نیز مصادرە نموده اند.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبە ٢ بهمن‌ماه 1395 خورشیدی، نیروهای انتظامی در نزدیکی روستای ”بسطام” از توابع شهرستان سقز، اقدام بە تیراندازی بە سوی تعدای از کولبران کرد در این منطقە نموده اند کە منجر بە کشتە شدن ٤ رأس اسب کولبران شده است.
چند روز پیش نیز یک کولبر اهل سقز بە نام آزاد فیضی بە دلیل تعقیب و گریز نیروهای انتظامی از پرتگاه سقوط و جانش را از دست دادە بود.
در همین رابطە ٢٥ نفر از کولبرهای این منطقە از طرف نیروهای نظامی ایران در آن منطقە دەست گیر و تمام بارهایشان مصادرە شدە است.

تلگرام ماف نیوز
ارتباط با ادمین تلگرام؛
https://t.me/mafnews2
ایمیل؛
info@mafnews.de

نظرات : بخش نظردهی بسته شده است. لطفا از طریق ایمیل یا تلگرام اقدام کنید.