پنجشنبه 14 مرداد 1400
کد خبر : 37892
انتقال پنج بازداشتی اهل اشنویه جهت بازجویی به ارومیه


ماف نیوز: پنج شهروند بازداشتی اهل شهرستان اشنویه جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه منتقل شدند. این افراد روز دوشنبه ۱۱ مرداد توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت شده بودند.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، پنج شهروند بازداشتی شهرستان اشنویه به نامهای عبید انوری فرزند رحیم اهل روستای “امیرآباد”، فرهاد معروفی فرزند حسن اهل روستای “علی آباد”، رحمان اسدی فرزند محمود اهل روستای “علی آباد”، جلال قادرزادە فرزند عبدالله اهل شهر نالوس و ریبوار چارکداری ٢٢ ساله فرزند محمد اهل اشنویه جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه منتقل شدند.

این افراد روز دوشنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۰ به صورت جداگانه در منازل خود در شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.

تا لحظه‌ی انتشار این خبر، از اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

ریبوار چارکداری

رحمان اسدی

عبید انوری

جلال قادرزاده

فرهاد معروفی

تلگرام ماف نیوز
ارتباط با ادمین تلگرام؛
https://t.me/mafnews2
ایمیل؛
info@mafnews.de

نظرات : بخش نظردهی بسته شده است. لطفا از طریق ایمیل یا تلگرام اقدام کنید.