شنبه 18 دی 1395
کد خبر : 13641
ایران: به کولبرها نباید شلیک شود

 
ماف نیوز: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفت: کولبری قانونی دارد و برای کولبرها قانون مقرراتی تعیین کرده که یکی از راه های درآمد مرزنشین ها مبادلات کولبری با آن طرف مرزها است.
 
به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، نقوی حسینی ادامه داد: قانون این حق را به رسمیت شناخته و چهارچوبی برای آن تعیین کرده تا کولبران بتوانند از این راه امرار معاش کنند.
 نقوی حسینی با تاکید بر حقوق کولبران بر طبق قانون توضیح داد:بنا به مقرارتی که برای فعالیت کولبری در نظر گرفته شده،لذا کولبران نباید هدف گلوله قرار بگیرند یا کسی مانع فعالیت آن ها شود،مگر آن که کولبر تخلفی انجام داده و یا کالای ممنوعه ای آورده باشد.در آن صورت هم باید براساس قوانین با آن ها برخورد شود.
وی تصریح کرد:اگر خلاء قانونی و نقصی در چهارچوب و مقرارات مربوط به فعالیت کولبری و ایرادی در حوزه مرزبانی ما وجود دارد دولت اشکالات این را به صورت لایحه به مجلس بیاورد تا ما اشکالات آن را رفع کنیم.

تلگرام ماف نیوز
ارتباط با ادمین تلگرام؛
https://t.me/mafnews2
ایمیل؛
info@mafnews.de

نظرات : بخش نظردهی بسته شده است. لطفا از طریق ایمیل یا تلگرام اقدام کنید.