دوشنبه 16 فروردین 1400
کد خبر : 36566
حیدر ساعدی

نام و نام خانوادگی: حیدر ساعدی

اتهامات: همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام

محکومیت: سه سال حبس

صدور حکم: دادگاه انقلاب سننندج

محل نگهداریزندان سنندج

وضعیت فعلی: اوایل سال ١٤٠٠ آزاد شد

تاریخ بازداشت: اواخر خرداد ٩٨

تلگرام ماف نیوز
ارتباط با ادمین تلگرام؛
https://t.me/mafnews2
ایمیل؛
info@mafnews.de

نظرات : بخش نظردهی بسته شده است. لطفا از طریق ایمیل یا تلگرام اقدام کنید.