یکشنبه 18 آذر 1397[2021/05/13]
کد خبر : 24525
دو شهروند در سنندج از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند


ماف نیوز: نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات دو شهروند را در شهر سنندج به صورت جداگانه در محل کارشان بازداشت کردند.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷، «وحید عظیمی» در نزدیکی محل کارش در میدان اقبال سنندج از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به محل نامشخصی منتقل شد.

«حبیب احمدی»


تلگرام ماف نیوز
یک منبع مطلع در این رابطه گفت: «وحید عظیمی بدون ارائه‌ی برگه‌ی قضایی و همراه با ضرب و شتم به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام از سوی نیروهای لباس‌شخصی وزارت اطلاعات بازداشت شده است.»
او یک بار دیگر هم سال ۹۵ با اتهام مشابهی، دو هفته در بازداشت و تحت بازجویی به سر برده و سپس با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
در خبری دیگر از همین شهر گزارش شده است که روز چهارشنبە ١٤ آذر، یک شهروند به نام «حبیب احمدی» از سوی نیروهای لباس‌شخصی ادارە‌ی اطلاعات در محل کارش در بلوار خسروآباد سنندج بازداشت شدە است.
تاکنون پیگیری‌های خانواده‌ی حبیب احمدی جهت کسب اطلاع در رابطه با چرایی بازداشت و‌ یا محل نگه‌داری‌اش، نتیجه‌ای در پی نداشته است.
+++++++++++++++++++
جهت همکاری با بخش فارسی ماف نیوز و یا به اطلاع رساندن موارد نقض حقوق بشری، میتوانید به تلگرام و یا ایمیل زیر پیام ارسال کنید:
info@mafnews.de
ارتباط با ادمین تلگرام:
https://t.me/mafnews2

تلگرام ماف نیوز
ارتباط با ادمین تلگرام؛
https://t.me/mafnews2
ایمیل؛
info@mafnews.de

نظرات : بخش نظردهی بسته شده است. لطفا از طریق ایمیل یا تلگرام اقدام کنید.

احضار، بازداشت و زندان