شنبه 23 دی 1396[2021/05/11]
کد خبر : 20204
رامین حسین پناهی بر اثر شکنجه دچار فراموشی شده است


ماف نیوز: رامین حسین پناهی زندانی سیاسی بر اثر شدت شکنجه‌های جسمی که در اداره اطلاعات سنندج و اطلاعات سپاە بر روی وی اعمال شده است، دچار فراموشی شده است.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، امجد حسین پناهی در این باره گفت: صبح روز سەشنبە رامین حسین پناهی بعد از دویست روز ماندن در سلول های انفرادی سپاە و ادارە اطلاعات بە زندان مرکزی سنندج منتقل شد. همزمان این فعال سیاسی در زندان مرکزی سنندج با مادر خود ملاقات کرد، کە معلوم شد کە یکی از کلیەهاش بشدت عفونت کردە و در اثر ضربەی کە در اطلاعات سپاە بسرش وارد شدە، رامین دچار فراموشی شدە و هم اکنون از نظر جسمی در وضعیت مناسبی نیست.

تلگرام ماف نیوز
همچنین بر اساس گزارش همبندیان این زندانی سیاسی وی با وضعیت وخیم جسمی که آثار شکنجه‌ها کماکان بر بدن وی وجود دارد به این زندان منتقل شده است
رامین حسین پناهی فعال سیاسی کُرد اول تیرماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت شده بود.
پرونده این فعال سیاسی به شعبه اول دادگاه انقلاب ارجاع شده است. و بنابه گفته خانواده حسین پناهی سپاه پاسداران برای وی درخواست اعدام را کرده است.
افشین حسین پناهی فعال مدنی و برادر دیگر رامین مدتی پیش در دادگاه انقلاب بە اتهام برپایی مراسم نوروز و هواداری از احزاب کرد بە هشت سال و نیم محکوم شد و هم اکنون در زندان مرکزی سنندج بسر میبرد.
همچنین زبیر حسین پناهی (پسر عمو) بە شش سال و احمد امین پناه (داماد) هم بە پنج سال زندان محکوم شدند.
+++++++++++++++++++
جهت همکاری با بخش فارسی ماف نیوز و یا به اطلاع رساندن موارد نقض حقوق بشری، میتوانید به تلگرام و یا ایمیل زیر پیام ارسال کنید:
info@mafnews.de
ارتباط با ادمین تلگرام:
https://t.me/mafnews_admin

تلگرام ماف نیوز
ارتباط با ادمین تلگرام؛
https://t.me/mafnews2
ایمیل؛
info@mafnews.de

نظرات : بخش نظردهی بسته شده است. لطفا از طریق ایمیل یا تلگرام اقدام کنید.

احضار، بازداشت و زندان