یکشنبه 30 مهر 1396[2021/05/11]
کد خبر : 18415
سه زن در سنندج و کرمانشاه به زندگی خود پایان دادند


ماف نیوز: طی روزهای گذشتە دو زن در شهر سنندج دست بە زندگی خود پایان داده‌اند. یک زن هم چند روز پس از خودسوزی، در بیمارستانی در کرمانشاه جان خود را از دست داد.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبە ٢٦ مهر ۱۳۹۶، «آرزو قبادی» ۳۵ ساله در سنندج بە زندگی خود پایان داد.

از راست «سونیا عطایی»، «آرزو قبادی»


تلگرام ماف نیوز
آرزو قبادی که پزشک بودە است، دوبار ازدواج کردە بود. وی از طریق خوردن قرص دست به خودکشی زده است. تاکنون علت دقیق خودکشی‌اش مشخص نشده است.
روز سەشنبە ٢٥ مهر هم یک زن دیگر با هویت «سونیا عطایی» به زندگی خود پایان داد.
وی که گفته شده بە دلیل مشکلات روحی اقدام بە خودکشی کردە است، خود را در پارک آبیدر حلق آویز کردە است.
از سویی دیگر یک زن به نام «فانوس عزیزی» که طی روزهای گذشته، اقدام به خودسوزی کرده بود، در اثر سوختگی شدید در بیمارستان «امام رضا»ی کرمانشاه جان سپرد.
+++++++++++++++++++
جهت همکاری با بخش فارسی ماف نیوز و یا به اطلاع رساندن موارد نقض حقوق بشری، میتوانید به تلگرام زیر پیام ارسال کنید:
ارتباط با ادمین تلگرام:
https://t.me/mafnews_admin

تلگرام ماف نیوز
ارتباط با ادمین تلگرام؛
https://t.me/mafnews2
ایمیل؛
info@mafnews.de

نظرات : بخش نظردهی بسته شده است. لطفا از طریق ایمیل یا تلگرام اقدام کنید.

احضار، بازداشت و زندان