شنبه 14 فروردین 1400
کد خبر : 33835
شاکر بهروزی

نام و نام خانوادگی: شاکر بهروزی

اتهامات: عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام و قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران

محکومیت اعدام

صدور حکم: دادگاه انقلاب ارومیه

محل نگهداریزندان ارومیه

تاریخ بازداشت: ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۷

تلگرام ماف نیوز
ارتباط با ادمین تلگرام؛
https://t.me/mafnews2
ایمیل؛
info@mafnews.de

نظرات : بخش نظردهی بسته شده است. لطفا از طریق ایمیل یا تلگرام اقدام کنید.