چهارشنبه 29 دی 1395
کد خبر : 13714
عدم پرداخت معوقات کارگران در روانسر و کنگاور

ماف نیوز: حقوق و معوقات کارگران در کنگاور و روانسر از چندین ماه پیش پرداخت نشده و این افراد به اخراج تهدید شده اند.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، تعدادی از کارگران ادارە شهرداری کنگاور در استان کرمانشاه، بە نشانە اعتراض بە پرداخت نکردن حقوق معوقە خود در مقابل ساختمان فرمانداری این شهر تجمع اعتراضی برگزار نمودند.
این کارگران بیش از ٣ ماه است کە حقوق خود را دریافت نکردە و تغیر مسئولین ادارە هم منجر بە پرداخت حقوق معوقە آنها نشدە است. این افراد بە صورت قراردادی و در بخش ساخت و ساز و فضای سبز شهری در ادارە شهرداری کنگاور مشغول بە کار می‌باشند.
از سوی دیگر بیش از سە ماه است کە کارگران شرکتی و خدماتی بخش فضای سبز شهرداری روانسر در استان کرمانشاه، حقوق خود را دریافت نکردەاند کە منجر بە پدید آمدن مشکلات فراوانی برای آنها شدە است.
یکی از کارگران شهرداری روانسر گفت: ” علاوە بر اینکە از حقوق معوقە ما را پرداخت نمی‌کنند ، اجازە هیچ گونە اعتراضی نداریم و مسئولین شهرداری ما را تهدید کردەاند کە اگر هر گونە اعتراضی از خود نشان دهید اخراج خواهید شد.”
این کارگر همچنین اضافە نمود کە وضعیت ما از نظر مالی بە قدری ضعیف شدە است کە حتی قدرت خرید یک نان خشک را هم نداریم.

تلگرام ماف نیوز
ارتباط با ادمین تلگرام؛
https://t.me/mafnews2
ایمیل؛
info@mafnews.de

نظرات : بخش نظردهی بسته شده است. لطفا از طریق ایمیل یا تلگرام اقدام کنید.