سه شنبه 4 خرداد 1400
کد خبر : 37092
فتاح فروهر و عمر خاگزاد از زندان نقده آزاد شدند


ماف نیوز: فتاح فروهر و عمر خاگزاد دو زندانی سیاسی اهل پیرانشهر با مرخصی پایان حبس از زندان نقده آزاد شدند. این افراد پیش از این به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام هر کدام به یک سال حبس تعزیری و چهار سال حبس تعلیقی محکوم شده بودند. ایشان به صورت جداگانه در بهمن‌ماه و اسفندماه سال گذشته، جهت اجرای حکم راهی زندان نقده شده بودند.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سه‌شنبه ٤ خرداد ١٤٠٠، “عمر خاگزاد” و “فتاح فروهر” دو زندانی سیاسی اهل پیرانشهر با مرخصی پایان حبس از زندان نقده آزاد شدند.

از این افراد، عمر خاگزاد فرزند حاصل از اهالی روستای شلیم‌جاران پیرانشهر، روز یکشنبه ۱۱ خرداد ۹۹ بازداشت و روز ۲۲ تیرماه با اتمام بازجوییها به زندان نقده منتقل شد. بعدا اوایل مرداد ۹۹ با تودیع وثیقه موقتا آزاد شده بود.

آقای خاگزاد دی‌ماه ۹۹ به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” در دادگاه انقلاب پیرانشهر به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم بعدا از سوی دادگاه تجدیدنظر در ارومیه به یک سال حبس تعزیری و چهار سال حبس تعلیقی تغییر یافت و آقای خاگزاد روز شنبه ۱۱ بهمن‌ماه جهت اجرای حکم راهی زندانی نقده شد.

فتاح فروهر هم روز ١٠ تیرماه ٩٩ در پیرانشهر بازداشت و سپس جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات ارومیه منتقل شده بود. پس از مدتی هم با اتمام مراحل بازجویی، موقتا با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

وی اواسط اسفند ٩٩ به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” از سوی دادگاه انقلاب این شهر به یک سال حبس تعزیری و چهار سال حبس تعلیقی محکوم و سپس جهت اجرای حکم بازداشت و به زندان نقده منتقل شده بود.

عمر خاگزاد

فتاح فروهر

تلگرام ماف نیوز
ارتباط با ادمین تلگرام؛
https://t.me/mafnews2
ایمیل؛
info@mafnews.de

نظرات : بخش نظردهی بسته شده است. لطفا از طریق ایمیل یا تلگرام اقدام کنید.