دوشنبه 18 مرداد 1400[2021/09/18]
کد خبر : 37970
هشت متهم سیاسی در دادگاه انقلاب اشنویه محاکمه شدند

ماف نیوز: هشت متهم سیاسی اهل شهرستان اشنویه در دادگاه انقلاب این شهر مورد محاکمه قرار گرفتند. این افراد زمستان ٩٩ به اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام بازداشت و پس از مدتی با اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقه آزاد شده بودند.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ١٨ مردادماه ۱۴۰۰، هشت شهروند اهل اشنویه به نامهای “شفیع شیخه”، “فیصل علی آبادی”، “لقمان طاهری”، “جبرئیل شعبانی”، “فردین بایزیدی”، “جمال قاسمی”، “غفور اسپندار”، “شورش برهم” از سوی شعبه‌ی یکم دادگاه انقلاب اشنویه به ریاست قاضی رضایی به اتهام “عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام” مورد محاکمه قرار گرفتند.

از این افراد، جبرئیل شعبانی و جمال قاسمی روز ۹ بهمن ۹۹، غفور اسپندار، لقمان طاهری و شورش برهم روز ۱۰ بهمن و فردین بایزیدی، فیصل علی‌آبادی، شفیع شیخه روز ۱۱ بهمن بازداشت و سپس جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه منتقل شده بودند.

نهایتا روز ٩ اسفند ۹۹ جمال قاسمی، روز ١٠ اسفند شورش برهم، روز ١٨ اسفند غفور اسپندار و روز ٢٣ اسفند شفیع شیخه، فیصل علی ‌آبادی، جبرئیل شعبانی، لقمان طاهری و فردین بایزیدی پس از تودیع وثیقه موقتا آزاد شده بود.

این متهمین سیاسی همگی از اهالی شهرستان اشنویه هستند.

شفیع شیخه

شورش برهم

فیصل علی‌آبادی

جمال قاسمی

لقمان طاهری

جبرئیل شعبانی

فردین بایزیدی

غفور اسپندار

تلگرام ماف نیوز
ارتباط با ادمین تلگرام؛
https://t.me/mafnews2
ایمیل؛
info@mafnews.de

نظرات : بخش نظردهی بسته شده است. لطفا از طریق ایمیل یا تلگرام اقدام کنید.