شنبه 21 اردیبهشت 1398
کد خبر : 26522
وزارت اطلاعات خواهان افزایش محکومیت یک شهروند از اهالی پیرانشهر شد


ماف نیوز: وزارت اطلاعات به حکم صادره علیه باپیر برزه از اهالی پیرانشهر اعتراض کرده و خواهان افزایش محکومیتش شد. او پیش از این به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام به هشت ماه حبس محکوم شده بود.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، پرونده‌ی “باپیر برزه” از اهالی شهرستان پیرانشهر، با شکایت وزارت اطلاعات مجددا جهت افزایش مدت محکومیت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

«باپیر برزه»


تلگرام ماف نیوز
باپیر برزه روز چهارشنبه ۱۷ بهمن ۹۷ به همراه دو شهروند دیگر از اهالی همین شهرستان به نامهای “سلیمان محمدنژاد” و “احمد قلاتە‌رش” پس از محکومیت از سوی شعبە‌ی ١٠٢ دادگاه کیفری این شهرستان و همزمان با صدور رأی بدوی دادگاه، با تودیع وثیقه آزاد شد.
حکم بە اتهام “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” صادر شده است و براساس آن، باپیر برزە بە تحمل ٨ ماه حبس، احمد قلاتە‌رش بە تحمل ۵ ماه حبس و سلیمان محمدنژاد بە تحمل ۱۲ ماه حبس محکوم شدەاند.
بازداشت این افراد در آذر‌ماه سال ۹۷ با اتهاماتی مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام صورت گرفته بود.
پس از صدور رأی بدوی دادگاه، احمد قلاته‌رش با تودیع قرار وثیقە‌ی ۵٠ میلیون تومانی، سلیمان محمدنژاد با وثیقە‌ی ٢۵٠ میلیون تومانی و باپیر برزە با وثیقە‌ی ٢٢٠ میلیون تومانی آزاد شدند.
+++++++++++++++++++
جهت همکاری با بخش فارسی ماف نیوز و یا به اطلاع رساندن موارد نقض حقوق بشری، میتوانید به تلگرام و یا ایمیل زیر پیام ارسال کنید:
info@mafnews.de
ارتباط با ادمین تلگرام:
https://t.me/mafnews2

تلگرام ماف نیوز
ارتباط با ادمین تلگرام؛
https://t.me/mafnews2
ایمیل؛
info@mafnews.de

نظرات : بخش نظردهی بسته شده است. لطفا از طریق ایمیل یا تلگرام اقدام کنید.