پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400
کد خبر : 36916
یعقوب زردشوانه زندانی سیاسی اهل اشنویه به مرخصی اعزام شد


ماف نیوز: یعقوب زردشوانه زندانی سیاسی اهل اشنویه از زندان نقده به مرخصی اعزام شد. وی با اتهاماتی مرتبط با یکی از احزاب کرد مخالف نظام به سه سال حبس تعزیری محکوم شده است.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک زندانی سیاسی اهل اشنویه به نام “یعقوب زردشوانه” از زندان نقده به مرخصی اعزام شد.

وی یک بار دیگر هم روز جمعه ۲۹ اسفند ۹۹ به مرخصی اعزام شده و روز شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ با پایان مرخصی به زندان نقده بازگشته بود.

این زندانی سیاسی پیش از آن هم یک بار دیگر روز ۵ اسفند ۹۹ به مرخصی اعزام شده و روز یکشنبه ۱۰ اسفند مجددا به زندان نقده بازگشت.

یعقوب زردشوانه سال ۹۸ با اتهاماتی مرتبط با یکی از احزاب کرد مخالف نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم و سپس جهت تحمل حکم به زندان اشنویه منتقل شده بود.

آقای زردشوانه مهرماه ۹۹ از زندان اشنویه به زندان نقده منتقل شد.

یعقوب زردشوانه

تلگرام ماف نیوز
ارتباط با ادمین تلگرام؛
https://t.me/mafnews2
ایمیل؛
info@mafnews.de

نظرات : بخش نظردهی بسته شده است. لطفا از طریق ایمیل یا تلگرام اقدام کنید.