آران تیباش

نام و نام خانوادگی: آران تیباش اتهامات: عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام محکومیت: چهار سال حبس تعزیری صدور حکم: دادگاه انقلاب ارومیه محل نگهداری: زندان ارومیه وضعیت فعلی: محبوس است تاریخ بازداشت جهت اجرای حکم: ١٧ تیرماه ٩٨ بازداشت پیشین: ۵ دی‌ماه ۹۷

جمعه 10 اردیبهشت 1400[2021/09/24]

نادر ضیایی‌فر

نام و نام خانوادگی: نادر ضیایی‌فر اتهامات: عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام محکومیت: سه سال حبس تعزیری صدور حکم: دادگاه انقلاب اشنویه محل نگهداری: زندان نقده وضعیت فعلی: محبوس است تاریخ بازداشت جهت اجرای حکم: ۲ شهریور ۹۹

سه شنبه 7 اردیبهشت 1400[2021/09/24]

واحد علی‌نژاد

نام و نام خانوادگی: واحد علی‌نژاد اتهامات: عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام محکومیت:شش سال حبس تعزیری صدور حکم: دادگاه انقلاب اشنویه محل نگهداری: زندان نقده وضعیت فعلی: محبوس است تاریخ بازداشت جهت اجرای حکم: شهریور ۹۹ تاریخ بازداشت پیشین: تابستان ٩٧  

سه شنبه 7 اردیبهشت 1400[2021/09/24]

باپیر برزه

نام و نام خانوادگی: باپیر برزه اتهامات: همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام محکومیت:دو سال و ۶ ماه حبس تعزیری صدور حکم: دادگاه انقلاب ارومیه محل نگهداری: زندان نقده وضعیت فعلی: محبوس است تاریخ بازداشت جهت اجرای حکم: ۱ مهرماه ۹۹ تاریخ بازداشت پیشین: آذر‌ماه سال ۹۷    

سه شنبه 7 اردیبهشت 1400[2021/09/24]

همایون بهمنی

نام و نام خانوادگی: همایون بهمنی اتهامات: همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام محکومیت:دو سال و ۶ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری صدور حکم: دادگاه انقلاب سننندج محل نگهداری: زندان سنندج وضعیت فعلی: اوایل سال ١٤٠٠ آزاد شد تاریخ بازداشت: ۸ دی‌ماه ۹۸  

دوشنبه 16 فروردین 1400[2021/09/24]

شاهو اسکویی

نام و نام خانوادگی: شاهو اسکویی اتهامات: همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام محکومیت: ٣٠ ماه حبس تعزیری صدور حکم: دادگاه انقلاب سننندج محل نگهداری: زندان سنندج وضعیت فعلی: اوایل سال ١٤٠٠ آزاد شد تاریخ بازداشت:  ٢ دی ٩٨  

دوشنبه 16 فروردین 1400[2021/09/24]