همایون بهمنی

نام و نام خانوادگی: همایون بهمنی اتهامات: همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام محکومیت:دو سال و ۶ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری صدور حکم: دادگاه انقلاب سننندج محل نگهداری: زندان سنندج وضعیت فعلی: اوایل سال ١٤٠٠ آزاد شد تاریخ بازداشت: ۸ دی‌ماه ۹۸  

دوشنبه 16 فروردین 1400[2021/04/21]

شاهو اسکویی

نام و نام خانوادگی: شاهو اسکویی اتهامات: همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام محکومیت: ٣٠ ماه حبس تعزیری صدور حکم: دادگاه انقلاب سننندج محل نگهداری: زندان سنندج وضعیت فعلی: اوایل سال ١٤٠٠ آزاد شد تاریخ بازداشت:  ٢ دی ٩٨  

دوشنبه 16 فروردین 1400[2021/04/21]

حیدر ساعدی

نام و نام خانوادگی: حیدر ساعدی اتهامات: همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام محکومیت: سه سال حبس صدور حکم: دادگاه انقلاب سننندج محل نگهداری: زندان سنندج وضعیت فعلی: اوایل سال ١٤٠٠ آزاد شد تاریخ بازداشت: اواخر خرداد ٩٨  

دوشنبه 16 فروردین 1400[2021/04/21]

سیروان رحیمی

نام و نام خانوادگی: سیروان رحیمی اتهامات: همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام محکومیت: 13 ماه حبس تعزیری صدور حکم: دادگاه انقلاب سننندج محل نگهداری: زندان سنندج وضعیت فعلی: اوایل سال ١٤٠٠ آزاد شد تاریخ بازداشت: ۳۱ خردادماه ۹۹  

دوشنبه 16 فروردین 1400[2021/04/21]

محی‌الدین ابراهیمی

نام و نام خانوادگی: محی‌الدین ابراهیمی اتهامات: بغی محکومیت:  اعدام صدور حکم: دادگاه انقلاب ارومیه محل نگهداری: زندان ارومیه تاریخ بازداشت: ۱ آبان ماه ۹۶

شنبه 14 فروردین 1400[2021/04/21]

حیدر قربانی

نام و نام خانوادگی: حیدر قربانی اتهامات: همکاری در قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران محکومیت:  اعدام صدور حکم: دادگاه انقلاب سنندج محل نگهداری: زندان سنندج تاریخ بازداشت: مهرماه ١٣٩٥

شنبه 14 فروردین 1400[2021/04/21]