آتش‌نشانان مریوانی سه ماه حقوق نگرفته‌اند...

ماف نیوز: آتش‌نشانان مریوان از مطالبات مزدی خود خبر دادند و گفتند: نیروهای رسمی و شرکتی آتش‌نشانی مریوان حداقل سه ماه مزد طلبکارند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از ایلنا، نیروهای آتش‌نشانی شهرداری مریوان از معوقات مزدی خود خبر داده و گفتند: ما پرسنل رسمی آتش‌نشانی ...