شش مورد آتش‌سوزی مراتع و جنگلهای زاگرس با شروع فصل تابستان...

ماف نیوز: با شروع فصل تابستان حداقل شش مورد آتش‌سوزی در جنگلها و مراتع زاگرس به وقوع پیوستند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، از ابتدای تیرماه دست‌کم شش مورد آتش‌سوزی در مراتع و جنگلهای زاگرس به وقوع پیوستند و اهالی آن مناطق هم از «کُندبودن و یا فقدان ...