انتقال یک بازداشتی اهل دیواندره به یکی از بازداشتگاه‌‌های ام...

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل دیواندره به نام آرام اسماعیلی جهت تکمیل مراحل بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در سنندج منتقل شد. وی روز ۲۵ آذرماه ۹۹ در دیواندره بازداشت شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، اخیرا یک شهروند بازداشتی به نام"آرام اسماعیلی" اهل شهرستان ...