آزادی چهار نفر با تودیع وثیقه همزمان با بازداشت پنج شهروند د...

ماف نیوز: چهار شهروند بازداشت‌شده‌ از اهالی شهرستانهای ایلام، بوکان و پیرانشهر پس از اتمام بازجوییها با تودیع وثیقه‌های سنگین موقتا آزاد شدند. در شهرستان اشنویه یک شهروند جهت تحمل حبس سه ساله راهی زندان شد و در بوکان و مهاباد هم چهار شهروند دیگر بازداشت شدند. اتهامات مطروحه ...