سنندج؛ سه هفته بازداشت و بی خبری از سه شهروند...

ماف نیوز: آرام مرادیان، امیر رضایی و آرش احمدی شهروندان بازداشتی اهل شهرستان سنندج با گذشت سه هفته‌ همچنان تحت بازداشت هستند. این افراد روز سه‌شنبه ۷ اردیبهشت‌ماه، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، با گذشت سه هفته از بازداشت سه شهروند ...