دو شهروند بازداشتی به زندان مریوان منتقل شدند...

ماف نیوز: سلمان افرا و آرام نیک‌پی شهروندان بازداشت‌شده‌ی اهل شهرستان مریوان به زندان این شهر منتقل شدند.  به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ٢٢ فروردین ١٤٠٠، دو شهروند بازداشتی اهل شهرستان مریوان به نامهای “آرام نیک‌پی” و "سلمان افرا" به زندان این شهر منتقل شدند. از این ...

انتقال چهار شهروند بازداشت‌شده از مریوان به بازداشتگاه اطلاع...

ماف نیوز: چهار شهروند بازداشت‌شده در مریوان جهت ادامه‌ی بازجوییها از اداره‌ی اطلاعات این شهر به بازداشتگاه اطلاعات سنندج منتقل شده‌اند. این افراد در اواخر مرداد و اوایل شهریور سال جاری به صورت جداگانه به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام" بازداشت شده بودند. به گزارش مرکز دموکراسی ...

ادامه‌ی بازداشت و بلاتکلیفی چهار شهروند در مریوان...

ماف نیوز: چهار شهروند بازداشت‌شده در مریوان همچنان تحت بازداشت و بلاتکلیفی به سر می‌برند. این افراد در اواخر مرداد و اوایل شهریور سال جاری به صورت جداگانه به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام" بازداشت شده بودند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، چهار شهروند ...