انتقال یک درویش گنابادی از زندان ایلام به محل نامعلوم...

ماف نیوز: یک درویش گنابادی ساکن استان ایلام که در تهران بازداشت و به ایلام منتقل شده بود، از دو هفته‌ی پیش به محل نامشخصی منتقل شده است. این چهارمین درویش گنابادی ساکن استان ایلام است که بازداشت می‌شود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، «امین علیزاده» که ظهر ...