کولبر کُرد در پی تعقیب و گریز دچار حادثه شده و جان باخت...

  ماف نیوز: یک کولبر دیگر کُرد در شهرستان پاوه در پی تعقیب و گریز نیروهای انتظامی دچاره حادثه شده و جان خود را از دست داد. به گزارش مرکز دموکراسی و‌حقوق بشر کردستان، سحرگاه ۱۲ اسفندماه سال ۱۳۹۵ خورشیدی، سید آرمان رحیمی در شهرستان پاوه به علت حادثه در پی شلیک ...