بانه؛ یک شهروند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد...

ماف نیوز: یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بانه بازداشت و جهت بازجویی به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبە ۱۰ تیرماه ۱۴۰۰، یک شهروند به نام "آرمان زینتی" از سوی نیروهای امنیتی در شهرستان بانە بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل ...