آزادی یک بازداشتی در ارومیه همزمان با بازداشت سه نفر در مریو...

ماف نیوز: یک متهم سیاسی در ارومیه با اتمام بازجوییها، پس از تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شد و برای یک تن دیگر هم قرار وثیقه صادر شد. همزمان در شهرستانهای سنندج و مریوان هم سه شهروند بازداشت شده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، دستگاه قضایی جهت ...