سه فعال کارگری در سنندج آزاد شدند

ماف نیوز: سه فعال کارگری به نامهای «یدالله صمدی»، «امیر شهابی» و «آرمین شریفه» با تودیع وثیقه از زندان سنندج آزاد شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، روز ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، سه فعال کارگری به نام های ...