آزاد محمدیانی با تودیع وثیقه از بازداشتگاه سپاه ارومیه آزاد ...

ماف نیوز: آزاد محمدیانی فعال سیاسی از اهالی شهرستان بوکان با تودیع وثیقه از بازداشتگاه سپاه پاسداران در ارومیه آزاد شد. او روز ۳ آذرماه در بوکان بازداشت شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۸، “آزاد محمدیانی” فعال سیاسی از اهالی بوکان، پس ...