آزاد محمدیانی با تودیع وثیقه از بازداشتگاه سپاه ارومیه آزاد ...

ماف نیوز: آزاد محمدیانی فعال سیاسی از اهالی شهرستان بوکان با تودیع وثیقه از بازداشتگاه سپاه پاسداران در ارومیه آزاد شد. او روز ۳ آذرماه در بوکان بازداشت شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۸، “آزاد محمدیانی” فعال سیاسی از اهالی بوکان، پس ...

بازداشت دو شهروند کرد از سوی نیروهای امنیتی در شهرستانهای دم...

ماف نیوز: یک شهروند کرد از اهالی سنندج در شهرستان دماوند از توابع استان تهران و یک شهروند دیگر در بوکان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامشخصی منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، شب ۲۸ آبان ۱۳۹۸، "کاظم شریفی" ساکن شهرستان دماوند از توابع ...