آزادی دو زندانی سیاسی با پایان دوران محکومیتشان از زندان ارو...

ماف نیوز‌: آزاد محمدی و حمید رحیمی بردیانی، دو تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندانی سیاسی با پایان دوران محکومیتشان از این زندان آزاد شدند. به گزارش ماف نیوز به نقل از هرانا، روز جمعه ۷ تیرماه ۱۳۹۸، "آزاد محمدی" فرزند ابوبکر، زندانی سیاسی محبوس در بند سیاسی زندان ارومیه ...

صدور ۱۱ سال حبس در تبعید برای دو تن در ارومیه همزمان با بدرف...

ماف نیوز: حسن گلوانی از اهالی نقده و واحد بهبهانی از اهالی پیرانشهر، در دادگاه انقلاب ارومیه جمعا به ۱۱ سال حبس در تبعید محکوم شدند. همزمان آزاد محمدی و حسن پیغامی دو زندانی سیاسی به بند ۱و۲ روان درمانی زندان ارومیه منتقل شدند و حسن پیغامی با پرونده‌ی جدید ...