آسو گرمینی با تعویق حکم از زندان ارومیه آزاد شد...

ماف نیوز: آسو گرمینی از اهالی اشنویه با تعویق حکم از زندان ارومیه آزاد شد. او بعد از صدور رای روز ۱۰ مرداد جهت تحمل حبس به زندان ارومیه منتقل شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ۱ شهریور ۱۳۹۸، "آسو گرمینی" از اهالی شهرستان اشنویه مشمول ...

آسو گرمینی از بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات آزاد شد...

ماف نیوز: آسو گرمینی از اهالی شهرستان اشنویه با گذشت بیش از یک ماه و نیم بازداشت و بازجویی به صورت موقت از بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات آزاد شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، “آسو گرمینی” از اهالی شهرستان اشنویه روز ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ به صورت موقت از بازداشتگاه ...