احضار و بازجویی از یک فعال محیط زیست از سوی اطلاعات پاوه...

ماف نیوز: یک فعال محیط زیست به نام آشنا حسن‌زاده از سوی اداره‌ی اطلاعات شهرستان پاوه احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه 9 تیرماه 1399، "آشنا حسن‌زاده" عضو انجمن محیط زیست ژیوای پاوه به اداره‌ی اطلاعات این شهرستان احضار و ...