آکام صالحی در سنندج بازداشت شد

‍ ماف نیوز: یک دانش‌آموز نخبه در سنندج بازداشت شد. او پیش از این از اعضای کمپین «نه به بستن مرزهای بانه» بود.. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، «آکام صالحی» دانش‌آموز نخبه‌ی بانه‌ای که پیش از این در اعتراض به بستن مرزهای بانه از سمت دبیری کنگره‌ی ملی همفکری ...