محکومیت دو تن به حبس تعزیری در ایلام و سنندج همزمان با آزادی...

ماف نیوز: یک تن در ایلام به شش ماه حبس محکوم گردید. همزمان دستگاه قضایی در سنندج، یک فعال مدنی را به چهار سال حبس محکوم کرد. یک بازداشتی در شهرستان جوانرود از توابع کرمانشاه نیز با تودیع وثیقه آزاد گردید. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ۲۳ ...

بازداشت و بازجویی از ۴ تن در سلماس، جوانرود و نوسود...

ماف نیوز: دو تن در سلماس از سوی اطلاعات سپاه بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. دو شهروند دیگر نیز در جوانرود و نوسود بازداشت شدند و همزمان یک فعال مدنی در مریوان به صورت موقت آزاد شد. همگی این افراد با اتهاماتی مرتبط با احزاب کُردی روبرو هستند. به گزارش ...