دو کولبر دیگر در مناطق مرزی دچار جراحت شدند...

ماف نیوز: یک کولبر سردشتی در اثر سقوط از ارتفاع دچار جراحت شدید گردید. در مناطق مرزی خوی هم یک کولبر در اثر شلیک نیروهای مرزبانی زخمی شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ۱۵ اسفند ۱۳۹۶، یك كولبر به نام «رسول ملا وسو» از اهالی روستای ورده ...