سنندج؛ ابراهیم طاریمرادی با تودیع وثیقه آزاد شد...

ماف نیوز: ابراهیم طاریمرادی شهروند بازداشتی اهل سنندج، با تودیع وثیقه موقتا از بازداشتگاه شهرام‌فر در این شهر آزاد شد. وی روز شنبه ۲ مردادماه، توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۰، "ابراهیم طاریمرادی" شهروند بازداشتی اهل ...

انتقال ابراهیم طاریمرادی به بازداشتگاه سپاه در سنندج...

ماف نیوز: ابراهیم طاریمرادی شهروند بازداشتی اهل سنندج، جهت بازجویی به بازداشتگاه شهرام‌فر در این شهر منتقل شده است. وی روز شنبه ۲ مردادماه، توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، "ابراهیم طاریمرادی" شهروند بازداشتی اهل سنندج طی یک تماس کوتاه تلفنی ...