زندان ارومیه؛ خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام یک زندانی...

ماف نیوز: یک زندانی متهم به قتل عمد محبوس در زندان ارومیه به نام ابراهیم طاقه در خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارد. خانواده‌ی وی تاکنون توانسته‌اند ۳۰۰ میلیون از مجموع ۸۰۰ میلیون تومان مبلغ درخواستی جهت رضایت اولیای دم را جمع‌آوری کنند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر ...