ارتفاعات مرزی چالدران؛ مرگ یک کولبر بر اثر سرمازدگی...

ماف نیوز: یک کولبر به نام ابراهیم پورمحمد در ارتفاعات مرزی شهرستان چالدران دچار سرمازدگی شده و جان خود را از دست داد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سه‌شنبه ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۹، یک کولبر در حین بازگشت از ارتفاعات مرزی شهرستان چالدران در اثر سرمازدگی جان خود ...