انتقال ابوبکر سلیمی به قرنطینه‌ی زندان زاهدان...

ماف نیوز: ابوبکر رستمی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، به قرنطینه زندان مرکزی زاهدان انتقال داده شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، ساعت ۱۰ صبح سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷، به دستور خسروی رئیس زندان مرکزی زاهدان، پس از آنکه ابوبکر رستمی به ...

هشت ماه حبس برای اجلال قوامی و احضار یک‌ روزنامه‌نگار دیگر، ...

ماف نیوز: یک روزنامه‌نگار طی احضاریه‌ای به شعبه‌ی اول دادگاه کیفری سنندج احضار گردید. یک روزنامه‌نگار دیگر هم در همین شهر به هشت ماه حبس تعزیری محکوم شد. همچنین جلسه‌ی دادگاه یک زندانی سیاسی از اهالی استان کرمانشاه و دو زندانی بلوچ در دادگاه انقلاب زاهدان برگزار شد. حکم اعدام ...