احضار یک فعال سیاسی در سنندج به دادسرای عمومی و انقلاب...

ماف نیوز: شعبه‌ی دوم دادسرای عمومی و انقلاب سنندج یک فعال سیاسی را جهت تفهیم اتهام احضار کرد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، «مختار زارعی» فعال سیاسی از اهالی سنندج با دریافت برگه‌ی احضاریه‌‌ی دادگستری جهت «تفهیم اتهام با حق داشتن وکیل» به شعبه‌ی دوم بازپرسی دادسرای عمومی ...

احضار چهار فعال حوزه‌های مختلف در کردستان از سوی ارگانهای ام...

ماف نیوز: احضار سه فعال حقوق بشری به اطلاعات سپاه سنندج همزمان شد با احضار یک فعال مذهبی شهرستان بانه به دادگاه ویژه‌ی روحانیت همدان. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در سنندج از طریق تماسی تلفنی، سه فعال حقوق بشری به نامهای «اجلال قوامی»، ...