انتقال یک شهروند به زندان اشنویه، انتقال یک تن به اطلاعات ار...

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده از اهالی اشنویه توانست بعد از نزدیک به دو ماه بازجویی و بازداشت، پدر و مادرش را ببیند. یک شهروند دیگر هم در این شهرستان جهت گذراندن دوران محکومیتش به زندان منتقل شد. همزمان دادگاه انقلاب ارومیه هم یک شهروند محبوس در زندان مرکزی ...