بازداشت یک شهروند در ایلام از سوی نیروهای امنیتی...

ماف نیوز: یک شهروند در شهرستان ایلام از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. وی به «ارتباط با یکی از احزاب کرد مخالف نظام» متهم شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷، «احمد شاهد» از سوی نیروهای امنیتی در ...