محکومیت دو شهروند همزمان با بازداشت سه متهم سیاسی جهت اجرای ...

ماف نیوز: سه متهم سیاسی در شهرهای ایلام، سقز و مریوان جهت اجرای احکام تعزیری‌شان به زندان هر یک از شهرهای محل سکونتشان منتقل شدند. همزمان دو شهروند در اشنویه و ایلام به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام" هرکدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. به ...

محکومیت یک متهم سیاسی در ایلام به یک سال حبس...

ماف نیوز: احمد شاهد، شهروند ایلامی که روز ۸ مهرماه ۹۷ به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام" از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، از سوی دادگاه انقلاب این شهر به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. او روز ۳ آذرماه ۹۷ با اتمام بازجوییها پس ...

بازداشت یک شهروند در ایلام از سوی نیروهای امنیتی...

ماف نیوز: یک شهروند در شهرستان ایلام از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. وی به «ارتباط با یکی از احزاب کرد مخالف نظام» متهم شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷، «احمد شاهد» از سوی نیروهای امنیتی در ...