نقده؛ سید احمد صبری با تودیع وثیقه آزاد شد...

ماف نیوز: احمد صبری شهروند اهل پیرانشهر پس از گذشت ۱۱ ماه از زمان بازداشت، با تویع وثیقه از زندان نقده آزاد شد. وی اول تیرماه ۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان نقده منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ...