احمد محمدی از زندان سقز به مرخصی اعزام شد...

ماف نیوز: احمد محمدی، زندانی سیاسی اهل شهرستان سقز از زندان این شهر به مرخصی اعزام شد. وی روز ۳ آذرماه ۹۹ بازداشت و سپس توسط دادگاه انقلاب این شهر به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بسر کردستان، طی روزهای گذشته یک زندانی ...

باپایان مرخصی؛ احمد محمدی به زندان سقز بازگشت...

ماف نیوز: احمد محمدی، زندانی سیاسی اهل شهرستان سقز با پایان مرخصی به زندان این شهر بازگشت. وی روز ۳ آذرماه ۹۹ بازداشت و سپس توسط دادگاه انقلاب این شهر به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بسر کردستان، طی روزهای گذشته یک زندانی ...