دو کولبر در سلماس و سردشت دچار جراحت شدند...

ماف نیوز: یک کولبر در مناطق مرزی شهرستان سلماس در پی تعقیب و گریز نیروهای مرزبانی دچار حادثه شد. یک کولبر سردشتی هم درپی انفجار مین به شدت دچار جراحت شده و از ناحیه‌ی پا دچار نقص عضو گردید. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ۳۰ آبان ۱۳۹۶، ...