آزادی پنج فعال مدنی بازداشت‌شده در سنندج همزمان با ادامه‌ی ب...

ماف نیوز: ادریس منبری، ریبوار منبری، صلاح ساعدی، داوود احمدی و هاوژین سرمستی از فعالین مدنی شهرستان سنندج پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقه آزاد شدند. همزمان یک فعال مدنی بازداشت‌شده‌ی دیگر به نام زهرا محمدی همچنان در بازداشت بسر می‌برد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ...

بازداشت سه عضو یک انجمن مدنی در سنندج...

ماف نیوز: ادریس منبری، زهرا محمدی و ریبوار منبری از اعضای یک انجمن فرهنگی – اجتماعی در سنندج توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸، سه فعال مدنی از اهالی سنندج به نام‌های "ریبوار منبری"، "ادریس منبری" و "زهرا ...