هفت زندانی سیاسی از زندان نقده آزاد شدند...

ماف نیوز: هفت زندانی محبوس در زندان نقده، قبل از اتمام دوران محکومیتشان از زندان این شهر آزاد شدند. این افراد از اهالی شهرستان پیرانشهر هستند که در دو سال اخیر به اتهاماتی مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام به احکام حبس محکوم شده بودند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق ...

دو شهروند پیرانشهری مجموعا به یازده سال حبس محکوم شدند...

ماف نیوز: ادریس کسروی شهروند بازداشت‌شده از اهالی شهرستان پیرانشهر با اتهاماتی سیاسی مجموعا به هفت سال حبس محکوم شد که در صورت تایید در دادگاه تجدیدنظر پنج سال از آن قابل اجرا خواهد بود. همزمان طاهر صوفی از اهالی همین شهر از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به چهار ...

دو شهروند در روانسر و پیرانشهر بازداشت شدند...

ماف نیوز: یک شهروند در شهرستان پیرانشهر توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات ارومیه منتقل شد. همزمان در شهرستان روانسر هم یک شهروند دیگر از سوی نیروهای همین ارگان بازداشت شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سه‌شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸، "ادریس کسروی" ...